UBND quận cấp giấy chứng nhận số nhà, người dân tự dập số

((Bạn đọc) ):
Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 1046/UBND-QLĐT ngày 11-9-2017 của UBND quận Liên Chiểu phản hồi về bài viết “Dân tự làm biển số nhà” đăng số báo ra ngày 2-8-2017.
Theo nội dung công văn, việc cấp biển số nhà thực hiện theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27-9-2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Đà Nẵng. Đối với quận Liên Chiểu, việc cấp biển số nhà có nhiều khó khăn hơn, do hàng chục dự án mới xen lẫn các khu dân cư, có tuyến đường thuộc 3-4 dự án được xây dựng theo những thời kỳ khác nhau, nên việc cấp biển số nhà thường thay đổi theo nhu cầu và tình hình quy hoạch từng thời điểm.
Trước đây, việc dập biển số nhà phải liên hệ với Công an thành phố Đà Nẵng và phải chờ đủ từ 1.000 biển trở lên mới tiến hành dập biển số nhà.
Thực hiện Quyết định số 9921/QĐ-UBND ngày 3-11-2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án hợp lý hóa về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện và phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng, hiện nay, UBND quận chỉ cấp giấy chứng nhận số nhà, công dân liên hệ các cơ sở quảng cáo để tự dập số nhà đúng kích thước và màu sắc theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27-9-2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. Việc cấp biển số nhà giao cho UBND phường phối hợp tổ dân phố, cùng Phòng Quản lý đô thị thực hiện (khảo sát, lập sơ đồ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả). Mọi thủ tục hành chính đều được UBND quận niêm yết công khai, giải quyết nhanh chóng trong 3 ngày làm việc, trả kết quả cho dân.
Về vấn đề kiệt 249 Nguyễn Lương Bằng chưa có điện chiếu sáng như phản ánh trong bài báo, đây là kiệt dài khoảng 100m, có 20 hộ sinh sống và được UBND quận đầu tư xây dựng đường bê-tông, hệ thống mương thoát nước nhưng chưa đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng. UBND quận đã khảo sát, lập kế hoạch đầu tư tuyến điện chiếu sáng kiệt 249 Nguyễn Lương Bằng trong thời gian đến.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Tin tuc VIP

Related posts