Thông báo lịch tiếp công dân

((Cần biết) ):
Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Văn phòng HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu HĐND thành phố trong tháng 9-2017 như sau:
1- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Hải Châu
– Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu.
2- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa
– Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 22-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.
3- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn
– Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 21-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
4- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê
– Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.
5- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu
– Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Liên Chiểu, số 91 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.
6- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ
– Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 15-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.
7- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang
– Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 27-9-2017.- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện Hòa Vang, Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.
Tin tuc VIP

Related posts