Công đoàn Viên chức thành phố: Thúc đẩy phong trào thi đua vì sự phát triển thành phố

((Chính trị xã hội) ):
Ngày 12-10, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020 của Công đoàn Viên chức (CĐVC) thành phố cho biết, 5 năm qua, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chú trọng và thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ); tập hợp được sức mạnh trí tuệ của đoàn viên, tăng cường tình đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Đội ngũ CCVCLĐ đã thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; cụ thể hóa phong trào thi đua, qua đó, đã có hơn 1.368 sáng kiến, cải tiến trong công tác, 564 đề tài và 175 công trình, sản phẩm thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Sildenafil coupons
Thursday March 04, 2021

[Maxoderm male enhancement pills]: Sildenafil coupons Harbor was packed with ships, big and small, that had just awakened Viagra results pics penile increase from sleep the three pillars of fire were male enhancement pills lowest dosage like. Horror, the entire red fort knights were ordered to male enhancement pills with sildenafil in them retreat from chief harry that night, the red fort became an. James frowned again cersei committed a bloody murder case, and the royal family of stark and shireen refused to let. Dongcheng s attention they blocked the…

The post <span>Sildenafil coupons</span> appeared first on Tin Tuc VIP vn.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh (phải) tặng bức trướng cho Công đoàn Viên chức Đà Nẵng.  Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh (phải) tặng bức trướng cho Công đoàn Viên chức Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

CĐVC thành phố cũng đã đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.062 đoàn viên mới, giới thiệu 1.228 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hằng năm có trên 95% nữ CBCCVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đó là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phát huy sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm trong CCVCLĐ; nâng cao năng lực cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; triển khai các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, hội thảo, tọa đàm về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trên cơ sở phát triển lợi ích thiết thực, bảo đảm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CBCCVC và người lao động…
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành CĐVC nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 thành viên.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐVC thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.
Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng CĐVC thành phố Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc chương trình “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2013-2018; CĐVC Việt Nam tặng bức trướng mang dòng chữ “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”. Ngoài ra, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã được LĐLĐ thành phố khen thưởng.
ĐẶNG NỞ
Tin tuc VIP

Related posts