Học để làm gì? – Câu hỏi “khó” cho nên giáo dục Việt Nam

Gần đây, tôi được mời nói chuyện về kỹ năng sống tại các trường phổ thông trung học. Tôi thường hỏi các em: “Học để làm gì?”. Số đông đều nói học để vào đại học, như bố mẹ em mong. | Bài viết là ý kiến cá nhân của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng Tôi tham gia ban cố vấn cho chương trình “Sinh ra từ làng” nên tôi biết hàng trăm thanh niên nông dân trở thành triệu, tỷ phú ngay tại quê hương…

Read More